Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQC Our factory 2015-05-21 ~ 2018-05-20
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other UL 2016-08-25 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS STC All of our epoxy glue series 2015-04-07 ~
MSDS MSDS EBO All our epoxy glue series 2015-12-03 ~
ASTM ASTM STC All our epoxy glue series 2015-04-07 ~
REACH REACH STC All our epoxy Glue series 2015-04-07 ~
ROHS ROHS STC EPOXY RESIN 2020-03-30 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này